Főoldal | Osztályhierarchia | Osztálylista | Fájllista | Osztálytagok | Fájlelemek | Kapcsolódó lapok

main.cc fájlreferencia

#include <qapplication.h>
#include <qtextcodec.h>
#include <qtranslator.h>
#include "subtimerwnd.hh"

Ugrás a fájl forráskódjához.

Függvények

int main (int argc, char **argv)
 Elkészíti és elindítja a SubTimerWnd párbeszédablakot.


Részletes leírás

Definíció a(z) main.cc fájlban.


Függvények dokumentációja

int main int  argc,
char **  argv
 

Elkészíti és elindítja a SubTimerWnd párbeszédablakot.

Ez a metódus tölti be a fordításokat is.

Definíció a(z) main.cc fájl 69. sorában.


Projekt: SubTimer Készült: Wed Mar 23 22:06:55 2005 Készítette: doxygen 1.3.6