Főoldal | Osztályhierarchia | Osztálylista | Fájllista | Osztálytagok | Fájlelemek | Kapcsolódó lapok

common.hh fájlreferencia

#include <alsa/asoundlib.h>
#include <qdatetime.h>

Ugrás a fájl forráskódjához.

Osztályok

struct  WaveFormat
 Információkat tárol a PCM-ről. Részletek...


Függvények

int MSECS (QTime const t)
 Visszaadja az időt ezredmásodpercekben.

int SECS (QTime const t)
 Visszaadja az időt másodpercekben.

QTime QTIME_MS (int const i)
 Készít egy QTime objektumot az ezredmásodpercekben adott időből.

QTime QTIME_S (int const i)
 Készít egy QTime objektumot a másodpercekben megadott időből.


Részletes leírás

Definíció a(z) common.hh fájlban.


Függvények dokumentációja

int MSECS QTime const  t  )  [inline]
 

Visszaadja az időt ezredmásodpercekben.

Paraméterek:
t az idő
Visszatérési érték:
Az ezredmásodpercek.

Definíció a(z) common.hh fájl 44. sorában.

Hivatkozások: SubTimerWnd::editShiftTimes(), WaveFile::getDispBuffer(), OggWave::getPlayBuffer(), WaveWidget::loadFile(), SubTimerWnd::onDurationChanged(), WaveWidget::paintEvent(), WaveWidget::scrollTo() és WaveWidget::setXZoom().

QTime QTIME_MS int const  i  )  [inline]
 

Készít egy QTime objektumot az ezredmásodpercekben adott időből.

Paraméterek:
i az ezredmásodpercek
Visszatérési érték:
A QTime objektum.

Definíció a(z) common.hh fájl 82. sorában.

Hivatkozások: OggWave::length(), SubTimerWnd::onTimeChanged(), WaveWidget::paintEvent() és WaveWidget::scrollTo().

QTime QTIME_S int const  i  )  [inline]
 

Készít egy QTime objektumot a másodpercekben megadott időből.

Paraméterek:
i a másodpercek
Visszatérési érték:
A QTime objektum.

Definíció a(z) common.hh fájl 101. sorában.

Hivatkozások: WaveWidget::scrollTo().

int SECS QTime const  t  )  [inline]
 

Visszaadja az időt másodpercekben.

Paraméterek:
t az idő
Visszatérési érték:
A másodpercek.

Definíció a(z) common.hh fájl 63. sorában.

Hivatkozások: WaveWidget::scrollTo() és WaveWidget::setXZoom().


Projekt: SubTimer Készült: Wed Mar 23 22:06:55 2005 Készítette: doxygen 1.3.6