Főoldal | Osztályhierarchia | Osztálylista | Fájllista | Osztálytagok | Fájlelemek | Kapcsolódó lapok

WaveFile osztályreferencia

A hangfájlok ősosztálya. Részletek...

#include <wavefile.hh>

A(z) WaveFile osztály származási diagramja:

OggWave A tagok teljes listája.

Publikus tagfüggvények

 WaveFile ()
 Készít egy új WaveFile objektumot.

virtual bool open (QString fname, int xres)=0
 Megnyit és betölt egy hangfájlt.

virtual void close ()=0
 Bezárja a hangfájlt.

bool isOpen () const
 Megadja, hogy nyitva van-e a hangfájl.

virtual QTime length () const=0
 Megadja a hang hosszát.

virtual size_t getPlayBufferSize (QTime const start, QTime const end) const=0
 Kiszámítja az adott intervallum lejátszásához szükséges memóriát.

virtual void getPlayBuffer (QTime const start, char *buf, size_t &size)=0
 Feltölti a megadott puffert a lejátszandó adatokkal.

void getDispBuffer (QTime const start, char *buffer) const
 Megadja a dispbuf adott időponttal kezdődő részét.

virtual void waveFormat (WaveFormat &f) const=0
 Beállítja a formátumot a nyitott hangfájlnak megfelelően.

void changeRes (int xres)
 Megváltoztatja az aktuális felbontást.


Védett attribútumok

bool opened
 true, ha a hangfájl meg van nyitva.

double pixpersec
 Az aktuális képpont / másodperc arány.

size_t wavelength
 A wave puffer hossza.

char * wave
 A maximális felbontású hanghullám.

char * dispbuf
 Az aktuális felbontású hanghullám.


Részletes leírás

A hangfájlok ősosztálya.

Egy absztrakt osztály.

Definíció a(z) wavefile.hh fájl 64. sorában.


Tagfüggvények dokumentációja

void WaveFile::changeRes int  xres  ) 
 

Megváltoztatja az aktuális felbontást.

Feltölti dispbuf -ot a wave -beli adatokkal és beállítja pixpersec -et az xres -nek megfelelően.

Paraméterek:
xres az új felbontás

Definíció a(z) wavefile.cc fájl 45. sorában.

Hivatkozások dispbuf, MAX_PIXPERSEC, pixpersec, wave és wavelength.

Hivatkozások: OggWave::open() és WaveWidget::setXZoom().

virtual void WaveFile::close  )  [pure virtual]
 

Bezárja a hangfájlt.

Egy absztrakt metódus.

Megvalósítják a következők: OggWave.

Hivatkozások: WaveWidget::loadFile().

void WaveFile::getDispBuffer QTime const  start,
char *  buffer
const
 

Megadja a dispbuf adott időponttal kezdődő részét.

Feltölti a megadott puffert 640 képpontnyi adattal az adott időtől kezdve.

Paraméterek:
start a kezdőpont
buffer a puffer, amibe az adatot rakja

Definíció a(z) wavefile.cc fájl 69. sorában.

Hivatkozások dispbuf, MSECS() és pixpersec.

Hivatkozások: WaveWidget::paintEvent().

virtual void WaveFile::getPlayBuffer QTime const  start,
char *  buf,
size_t &  size
[pure virtual]
 

Feltölti a megadott puffert a lejátszandó adatokkal.

Egy absztrakt metódus.

Paraméterek:
start a kezdőpont
buf a feltöltendő puffer
size a puffer mérete

Megvalósítják a következők: OggWave.

Hivatkozások: WaveWidget::playSelected().

virtual size_t WaveFile::getPlayBufferSize QTime const  start,
QTime const  end
const [pure virtual]
 

Kiszámítja az adott intervallum lejátszásához szükséges memóriát.

Egy absztrakt metódus.

Paraméterek:
start az intervallum kezdőpontja
end az intervallum végpontja
Visszatérési érték:
A szükséges memória bájtokban.

Megvalósítják a következők: OggWave.

Hivatkozások: WaveWidget::playSelected().

bool WaveFile::isOpen  )  const
 

Megadja, hogy nyitva van-e a hangfájl.

Visszatérési érték:
true, ha nyitva van, false, ha nem.

Definíció a(z) wavefile.cc fájl 40. sorában.

Hivatkozások opened.

Hivatkozások: WaveWidget::loadFile(), WaveWidget::paintEvent() és WaveWidget::scrollTo().

virtual QTime WaveFile::length  )  const [pure virtual]
 

Megadja a hang hosszát.

Egy absztrakt metódus.

Visszatérési érték:
A folyam teljes időtartama.

Megvalósítják a következők: OggWave.

Hivatkozások: WaveWidget::loadFile(), WaveWidget::mousePressEvent(), WaveWidget::scrollTo() és WaveWidget::setXZoom().

virtual bool WaveFile::open QString  fname,
int  xres
[pure virtual]
 

Megnyit és betölt egy hangfájlt.

Egy absztrakt metódus. Az öröklő osztályok, amelyek újramegvalósítják ezt, meg kell nyissák a névvel megadott hangfájlt és be kell tölteniük a wave -be, a MAX_PIXPERSEC -nek megfelelő felbontásban. Az aktuális felbontást is be kell állítaniuk, ez megtehető egy xres paraméterű changeRes hívással.

Paraméterek:
fname a fájl neve
xres az aktuális X nagyítás
Visszatérési érték:
true, ha sikeres volt, false, ha nem.

Megvalósítják a következők: OggWave.

Hivatkozások: WaveWidget::loadFile().

virtual void WaveFile::waveFormat WaveFormat f  )  const [pure virtual]
 

Beállítja a formátumot a nyitott hangfájlnak megfelelően.

Egy absztrakt metódus. Az öröklő osztályok, amelyek újramegvalósítják ezt, be kell állítsák a csatornák számát, a mintavételezési sebességet, az adatformátumot, és hogy a csatornák interleavedek-e.

Paraméterek:
f a beállítandó formátum

Megvalósítják a következők: OggWave.

Hivatkozások: WaveWidget::playSelected().


Adattagok dokumentációja

char* WaveFile::dispbuf [protected]
 

Az aktuális felbontású hanghullám.

Szerkezete teljesen megegyezik a wave -ével.

Definíció a(z) wavefile.hh fájl 339. sorában.

Hivatkozások: changeRes(), getDispBuffer() és WaveFile().

char* WaveFile::wave [protected]
 

A maximális felbontású hanghullám.

Ez a puffer kizárólag a hullám megjelenítésére szolgál; páros indexű tagjai a minimumát, páratlan indexű tagjai a maximumát adják meg a WaveWidget -en egy képpontra eső megfelelő intervallumnak.

Definíció a(z) wavefile.hh fájl 324. sorában.

Hivatkozások: changeRes() és WaveFile().


Ez a dokumentáció az osztályról a következő fájlok alapján készült:
Projekt: SubTimer Készült: Wed Mar 23 22:06:57 2005 Készítette: doxygen 1.3.6