Főoldal | Osztályhierarchia | Osztálylista | Fájllista | Osztálytagok | Fájlelemek | Kapcsolódó lapok

SubTitle osztályreferencia

A feliratformátumok ősosztálya. Részletek...

#include <subtitle.hh>

A(z) SubTitle osztály származási diagramja:

SrtSub SsaSub TxtSub A tagok teljes listája.

Publikus típusok

enum  SubType { SSASUB, SRTSUB, TXTSUB }
 Feliratformátum-azonosító. Részletek...


Publikus tagfüggvények

 SubTitle ()
 Készít egy új SubTitle objektumot.

 SubTitle (SubTitle const *s)
 Készít egy másolatot egy SubTitle objektumról.

virtual bool loadFromFile (QFile *f)=0
 Betölt egy feliratot egy fájlból.

virtual void saveToFile (QFile *f) const=0
 Elmenti a feliratokat egy fájlba.

size_t count () const
 Visszaadja a feliratban levő események számát.

Eventoperator[] (size_t const i) const
 Megkeresi az adott sorszámú eseményt.

void insertBefore (size_t const i, Event *e)
 Beszúr egy eseményt az adott sorszám elé.

void insertAfter (size_t const i, Event *e)
 Beszúr egy eseményt az adott sorszám után.

void erase (size_t const i)
 Kitöröl egy eseményt a feliratból.

void eraseAll ()
 Kiüríti a feliratot.


Védett tagfüggvények

bool extractTime (QString const s, QTime &t, bool const srt_style=false) const
 Átalakít egy sztringet QTime objektummá.


Védett attribútumok

SubType type
 A felirat tényleges formátuma.

size_t line_count
 A feliratban található események száma.

std::vector< Event * > events
 A feliratban található események.


Részletes leírás

A feliratformátumok ősosztálya.

Egy absztrakt osztály.

Definíció a(z) subtitle.hh fájl 49. sorában.


Enumeráció-tagok dokumentációja

enum SubTitle::SubType
 

Feliratformátum-azonosító.

Enumeráció-értékek:
SSASUB  SubStation Alpha formátum (*.ssa).
SRTSUB  SubRip formátum (*.srt).
TXTSUB  Szövegfájl (*.txt).

Definíció a(z) subtitle.hh fájl 64. sorában.


Tagfüggvények dokumentációja

size_t SubTitle::count  )  const
 

Visszaadja a feliratban levő események számát.

Visszatérési érték:
Az események száma.

Definíció a(z) subtitle.cc fájl 46. sorában.

Hivatkozások line_count.

Hivatkozások: SubTimerWnd::editAddLineAfter(), SubTimerWnd::editAddLineBefore(), SubTimerWnd::editCutLine(), SubTimerWnd::editEraseLine(), SubTimerWnd::editMerge() és SubTimerWnd::fileOpen().

void SubTitle::erase size_t const  i  ) 
 

Kitöröl egy eseményt a feliratból.

Paraméterek:
i a törlendő esemény sorszáma

Definíció a(z) subtitle.cc fájl 72. sorában.

Hivatkozások events és line_count.

Hivatkozások: SubTimerWnd::editMerge().

bool SubTitle::extractTime QString const  s,
QTime &  t,
bool const  srt_style = false
const [protected]
 

Átalakít egy sztringet QTime objektummá.

Ha SubRip-stílus esetén a sztringnek "óó:pp:mm,eee" formátumúnak, különben pedig "óó:pp:mm.ss" formátumúnak kell lennie.

Paraméterek:
s az átalakítandó sztring
t a kimenet
srt_style SubRip-stílusú idő-sztringek
Visszatérési érték:
true, ha a sztring érvényes, false különben

Definíció a(z) subtitle.cc fájl 90. sorában.

Hivatkozások: SsaSub::loadFromFile() és SrtSub::loadFromFile().

void SubTitle::insertAfter size_t const  i,
Event e
 

Beszúr egy eseményt az adott sorszám után.

Paraméterek:
i sorszám
e a beszúrandó esemény

Definíció a(z) subtitle.cc fájl 64. sorában.

Hivatkozások events és line_count.

Hivatkozások: SubTimerWnd::editAddLineAfter().

void SubTitle::insertBefore size_t const  i,
Event e
 

Beszúr egy eseményt az adott sorszám elé.

Paraméterek:
i sorszám
e a beszúrandó esemény

Definíció a(z) subtitle.cc fájl 56. sorában.

Hivatkozások events és line_count.

Hivatkozások: SubTimerWnd::editAddLineBefore().

virtual bool SubTitle::loadFromFile QFile *  f  )  [pure virtual]
 

Betölt egy feliratot egy fájlból.

Egy absztrakt metódus.

Paraméterek:
f a (már megnyitott) fájl
Visszatérési érték:
true, ha a betöltés sikeres volt, false egyébként.

Megvalósítják a következők: SrtSub, SsaSub és TxtSub.

Hivatkozások: SubTimerWnd::fileOpen().

SubTitle::Event * SubTitle::operator[] size_t const  i  )  const
 

Megkeresi az adott sorszámú eseményt.

Paraméterek:
i az esemény sorszáma
Visszatérési érték:
Az i. esemény.

Definíció a(z) subtitle.cc fájl 51. sorában.

Hivatkozások events.

virtual void SubTitle::saveToFile QFile *  f  )  const [pure virtual]
 

Elmenti a feliratokat egy fájlba.

Egy absztrakt metódus.

Paraméterek:
f a (már megnyitott) fájl

Megvalósítják a következők: SrtSub, SsaSub és TxtSub.

Hivatkozások: SubTimerWnd::fileSave() és SubTimerWnd::fileSaveAs().


Ez a dokumentáció az osztályról a következő fájlok alapján készült:
Projekt: SubTimer Készült: Wed Mar 23 22:06:57 2005 Készítette: doxygen 1.3.6