Főoldal | Osztályhierarchia | Osztálylista | Fájllista | Osztálytagok | Fájlelemek | Kapcsolódó lapok

SubTimerWnd osztályreferencia

A SubTimer fő párbeszédablaka. Részletek...

#include <subtimerwnd.hh>

A tagok teljes listája.

Publikus rések

void fileOpen ()
 Megnyit egy fájlt.

void fileSave ()
 Elmenti az aktuális fájlt.

void fileSaveAs ()
 Elmenti a feliratot egy másik fájlba.

void editShiftTimes ()
 Eltolja a kiválasztott sor(ok) idejét.

void editFind ()
 Megkeresi egy sztring első előfordulását a kiválasztott sor után.

void editFindAgain ()
 Megkeresi egy sztring első előfordulását a kiválasztott sor után.

void editCutLine ()
 Eltárolja és törli a kiválasztott sor(oka)t.

void editCopyLine ()
 Eltárolja a kiválasztott sorokat.

void editPasteLine ()
 Beszúrja az eltárolt sorokat az aktuális sor elé.

void editEraseLine ()
 Kitörli a kiválasztott sorokat.

void editAddLineBefore ()
 Beszúr egy sort az aktuális sor elé.

void editAddLineAfter ()
 Beszúr egy sort az aktuális sor után.

void editSplit ()
 Kettéoszt egy sort.

void editMerge ()
 Összefűzi az aktuális sort a következővel.

void optionsNextLineAfterGrab (bool on)
 Ki-be kapcsolja a "Rögzítés után következő" beállítást.

void helpUsingSubTimer ()
 Előhozza a közvetlen segítséget.

void helpAbout ()
 Előhozza az "A SubTimerről" ablakot.

void helpAboutQt ()
 Előhozza a szokásos "A Qt-ről" ablakot.

void onOpenWave ()
 Előhozza a "Hullám megnyitása" ablakot és betölti a hangfájlt.

void onPlayNext ()
 Kiválasztja és betölti a következő sort, majd lejátsza.

void onGrabSelected ()
 Elmenti az aktuális adatokat a felirat-táblázatba.

void onStartTimeChanged (QTime *start)
 Beállítja a kezdőpont-widgetet.

void onDurationChanged ()
 Beállítja a végpontot a kezdőpont és a hossz alapján.

void onEndTimeChanged (QTime *end)
 Beállítja a végpont-widgetet.

void onTimeChanged ()
 Beállítja a hossz-widgetet a kezdő- és végpont alapján.

void onSelectionChanged ()
 Megváltoztatja a kiválasztást, hogy csak összefüggő lehessen.

void setScrollMax (int length)
 Beállítja a hullám görgetősávjának maximális értékét.


Publikus tagfüggvények

 SubTimerWnd (QWidget *parent=0, const char *name=0, WFlags fl=0)
 Elkészíti a fő párbeszédablakot.


Részletes leírás

A SubTimer fő párbeszédablaka.

A SubTimer fő párbeszédablakaként a SubTimerWnd osztály kezel majdnem minden magasszintű utasítást és felhasználói eseményt. Legtöbb metódusa a feliratok táblázatával kapcsolatos és egy akcióhoz (menüelemhez) vagy gombhoz kapcsolt.

Tennivaló:
Egy "Cserél" funkciót kéne beépíteni a Szerkesztés menübe.

Egy "Fájl beszúrása" funkciót kéne beépíteni a Szerkesztés menübe.

Az egymást átlapoló idejű feliratokat pirossal kéne kiírni.

A táblázat szélességét a feliratnak megfelelően kéne beállítani.

Kéne egy widget a nevek változtatására.

A TextEdit widgetnek középre kéne állítania a benne levő szöveget.

Definíció a(z) subtimerwnd.hh fájl 67. sorában.


Tagfüggvények dokumentációja

void SubTimerWnd::editAddLineAfter  )  [slot]
 

Beszúr egy sort az aktuális sor után.

Az új sornak a következő jellemzői lesznek:

  • Kezdőpont: a kiválasztott sor végpontja
  • Végpont: a következő sor kezdőpontja (ha az utolsó sor van kiválasztva, akkor a kezdőpont + 3 másodperc)
  • Név: Alap
  • Szöveg: üres
Megjegyzés:
Nem használható, ha több sor is ki van választva.

Definíció a(z) subtimerwnd.cc fájl 575. sorában.

Hivatkozások SubTitle::count(), SubTitle::Event::dialogue, SubTitle::Event::end, SubTitle::insertAfter(), SubTitle::Event::name és SubTitle::Event::start.

void SubTimerWnd::editAddLineBefore  )  [slot]
 

Beszúr egy sort az aktuális sor elé.

Az új sornak a következő jellemzői lesznek:

  • Kezdőpont: az előző sor végpontja (00:00:00.000, ha az első sor van kiválasztva)
  • Végpont: a kiválasztott sor kezdőpontja
  • Név: Alap
  • Szöveg: üres
Megjegyzés:
Nem használható, ha több sor is ki van választva.

Definíció a(z) subtimerwnd.cc fájl 555. sorában.

Hivatkozások SubTitle::count(), SubTitle::Event::dialogue, SubTitle::Event::end, SubTitle::insertBefore(), SubTitle::Event::name és SubTitle::Event::start.

void SubTimerWnd::editCutLine  )  [slot]
 

Eltárolja és törli a kiválasztott sor(oka)t.

Az összes sor törlése nem engedélyezett, ebben az esetben hibaüzenetet ad. A kivágott sorokat eltárolja későbbi felhasználás céljából.

Definíció a(z) subtimerwnd.cc fájl 426. sorában.

Hivatkozások SubTitle::count().

void SubTimerWnd::editEraseLine  )  [slot]
 

Kitörli a kiválasztott sorokat.

Az összes sor törlése nem engedélyezett, ebben az esetben hibaüzenetet ad. Több sor törlése esetén a felhasználó megerősítését kéri.

Definíció a(z) subtimerwnd.cc fájl 523. sorában.

Hivatkozások SubTitle::count().

void SubTimerWnd::editFind  )  [slot]
 

Megkeresi egy sztring első előfordulását a kiválasztott sor után.

Előhoz egy FindDlg párbeszédablakot, ahol a felhasználó meg tudja adni a keresendő szöveget és hogy tegyen-e különbséget kis- és nagybetűk között, majd megkeresi a sztringet. Ha nem talált ilyet, egy információs ablakkal közli ezt, különben kiválasztja a sztringet tartalmazó sort. Használhatóvá teszi a "Keress megint" akciót.

Definíció a(z) subtimerwnd.cc fájl 385. sorában.

Hivatkozások editFindAgain().

void SubTimerWnd::editFindAgain  )  [slot]
 

Megkeresi egy sztring első előfordulását a kiválasztott sor után.

Ha nem talált ilyet, egy információs ablakkal közli ezt, különben kiválasztja a sztringet tartalmazó sort.

Definíció a(z) subtimerwnd.cc fájl 397. sorában.

Hivatkozások: editFind().

void SubTimerWnd::editMerge  )  [slot]
 

Összefűzi az aktuális sort a következővel.

A kezdőpont és a név ugyanaz, mint a kiválasztott sornál. A szövegben a két összefűzött sztring közé még berak egy szóközt. A végpont a következő sor végpontjával egyezik meg.

Megjegyzés:
Nem használható, ha több sor is ki van választva, vagy ha az aktuális a legutolsó sor.

Definíció a(z) subtimerwnd.cc fájl 638. sorában.

Hivatkozások SubTitle::count() és SubTitle::erase().

void SubTimerWnd::editPasteLine  )  [slot]
 

Beszúrja az eltárolt sorokat az aktuális sor elé.

Előhoz egy PasteSelectDlg párbeszédablakot, ahol a felhasználó tud választani, hogy a függvény hogyan kezelje a kezdő- és végpontokat, majd ennek megfelelően beilleszti az eltárolt sorokat. A beillesztett sorok nem léphetnek túl 24 órán, ebben az esetben hibaüzenetet ad.

Megjegyzés:
Nem használható, ha több sor is ki van választva.

Definíció a(z) subtimerwnd.cc fájl 457. sorában.

Hivatkozások SubTitle::Event::dialogue, SubTitle::Event::end, SubTitle::Event::name és SubTitle::Event::start.

void SubTimerWnd::editShiftTimes  )  [slot]
 

Eltolja a kiválasztott sor(ok) idejét.

Előhoz egy ShiftTimesDlg párbeszédablakot, ahol a felhasználó be tudja állítani az eltolás mértékét és irányát, valamint az eltolásban részt vevő sorokat. 24 órán túlra illetve negatív időbe való eltolás nem engedélyezett, ezekben az esetekben hibaüzenetet ad.

Definíció a(z) subtimerwnd.cc fájl 325. sorában.

Hivatkozások MSECS().

void SubTimerWnd::editSplit  )  [slot]
 

Kettéoszt egy sort.

Megkeresi az aktuális sorban a középső karakter után a ' ', '.', ':', ';', '!', illetve '?' karakterek valamelyikének első előfordulását, és kettéosztja a sort az első ezt követő szóköztől különböző karakternél. Ha nem talál ilyen pozíciót, akkor pontosan középen osztja ketté.

A két sornak ugyanaz lesz a neve, az első a kezdőpontját, a második a végpontját örökli az eredetinek. A maradék két időpontot az erdeti intervallum felére állítja.

Megjegyzés:
Nem használható, ha több sor is ki van választva.

Definíció a(z) subtimerwnd.cc fájl 598. sorában.

Hivatkozások SubTitle::Event::dialogue, SubTitle::Event::end, SubTitle::Event::name és SubTitle::Event::start.

void SubTimerWnd::fileOpen  )  [slot]
 

Megnyit egy fájlt.

Ha az aktuális felirat megváltozott, megerősítést kér a felhasználótól. Ez a függvény használhatóvá teszi a legtöbb widgetet, és kiválasztja az első eseményt a feliratban.

Megjegyzés:
A fájl típusát a kiterjesztés alapján dönti el; az ismeretlen típusok szövegfájlként kezeli.

Definíció a(z) subtimerwnd.cc fájl 167. sorában.

Hivatkozások SubTitle::count(), SubTitle::eraseAll() és SubTitle::loadFromFile().

void SubTimerWnd::fileSave  )  [slot]
 

Elmenti az aktuális fájlt.

Törli a changed változót és leveszi a *-ot az ablak fejlécéből.

Definíció a(z) subtimerwnd.cc fájl 252. sorában.

Hivatkozások SubTitle::saveToFile().

void SubTimerWnd::fileSaveAs  )  [slot]
 

Elmenti a feliratot egy másik fájlba.

Ha a fájl már létezik, megerősítést kér a felhasználótól. Törli a changed változót és leveszi a *-ot az ablak fejlécéből.

Definíció a(z) subtimerwnd.cc fájl 267. sorában.

Hivatkozások SubTitle::eraseAll() és SubTitle::saveToFile().

void SubTimerWnd::helpUsingSubTimer  )  [slot]
 

Előhozza a közvetlen segítséget.

Tennivaló:
Meg kéne írni a közvetlen segítséget.

Definíció a(z) subtimerwnd.cc fájl 661. sorában.

void SubTimerWnd::onGrabSelected  )  [slot]
 

Elmenti az aktuális adatokat a felirat-táblázatba.

Ha a "Rögzítés után következő" be van kapcsolva, akkor kiválasztja a következő sort és betölti annak adatait. Ha az "Idő tippelése rögzítés után" is be van kapcsolva, akkor a kezdőpontot az eredeti végpontra, a végpontot pedig ez után 2 másodperccelre állítja.

Tennivaló:
Az időt a hullám alapján kéne megtippelni.

Definíció a(z) subtimerwnd.cc fájl 696. sorában.

void SubTimerWnd::onOpenWave  )  [slot]
 

Előhozza a "Hullám megnyitása" ablakot és betölti a hangfájlt.

Használhatóvá teszi a hanghullámmal kapcsolatos widgeteket.

Definíció a(z) subtimerwnd.cc fájl 717. sorában.

Hivatkozások onTimeChanged().

void SubTimerWnd::onSelectionChanged  )  [slot]
 

Megváltoztatja a kiválasztást, hogy csak összefüggő lehessen.

Elszürkít néhány menüelemet, amikor több sor is ki van választva és használhatóvá teszi őket, amikor csak egy.

Hiba:
Az egér húzása cellákat választ ki, nem sorokat.

Definíció a(z) subtimerwnd.cc fájl 765. sorában.

void SubTimerWnd::setScrollMax int  length  )  [slot]
 

Beállítja a hullám görgetősávjának maximális értékét.

A görgethető hosszt kell megadni paraméternek, tehát a teljes megjelenítési hosszt mínusz a látható hosszt.

Paraméterek:
length a hossz ezredmásodpercekben

Definíció a(z) subtimerwnd.cc fájl 802. sorában.


Ez a dokumentáció az osztályról a következő fájlok alapján készült:
Projekt: SubTimer Készült: Wed Mar 23 22:06:57 2005 Készítette: doxygen 1.3.6