Főoldal | Osztályhierarchia | Osztálylista | Fájllista | Osztálytagok | Fájlelemek | Kapcsolódó lapok

PreciseTimeValidator osztályreferencia

Érvényesítő a PreciseTimeEdit widgethez. Részletek...

#include <precisetimevalidator.hh>

A tagok teljes listája.

Publikus tagfüggvények

 PreciseTimeValidator (QObject *parent=0, const char *name=0)
 Készít egy PreciseTimeValidator objektumot.

State validate (QString &input, int &) const
 Érvényesíti a sztringet.


Részletes leírás

Érvényesítő a PreciseTimeEdit widgethez.

Definíció a(z) precisetimevalidator.hh fájl 40. sorában.


Tagfüggvények dokumentációja

QValidator::State PreciseTimeValidator::validate QString &  input,
int & 
const
 

Érvényesíti a sztringet.

Egy érvényes sztring óó:pp:mm.eee alakú, pl. 01:59:28.312

Paraméterek:
input az érvényesítendő sztring
Visszatérési érték:
Valid, ha a sztring érvényes, Invalid egyébként.

Definíció a(z) precisetimevalidator.cc fájl 33. sorában.


Ez a dokumentáció az osztályról a következő fájlok alapján készült:
Projekt: SubTimer Készült: Wed Mar 23 22:06:56 2005 Készítette: doxygen 1.3.6