Főoldal | Osztályhierarchia | Osztálylista | Fájllista | Osztálytagok | Fájlelemek | Kapcsolódó lapok

OggWave osztályreferencia

Az Ogg fájl be- és kimenetét kezeli. Részletek...

#include <oggwave.hh>

A(z) OggWave osztály származási diagramja:

WaveFile A tagok teljes listája.

Publikus tagfüggvények

 OggWave ()
 Készít egy új OggWave objektumot.

bool open (QString fname, int xres)
 Kinyit és betölt egy Ogg fájlt.

void close ()
 Bezárja az Ogg fájlt.

QTime length () const
 Visszaadja az Ogg folyam hosszát.

size_t getPlayBufferSize (QTime const start, QTime const end) const
 Kiszámítja az adott intervallum lejátszásához szükséges memóriát.

void getPlayBuffer (QTime const start, char *buf, size_t &size)
 Feltölti a megadott puffert a lejátszandó adatokkal.

void waveFormat (WaveFormat &f) const
 Beállítja a formátumot a nyitott Ogg fájlnak megfelelően.


Részletes leírás

Az Ogg fájl be- és kimenetét kezeli.

Definíció a(z) oggwave.hh fájl 58. sorában.


Tagfüggvények dokumentációja

void OggWave::getPlayBuffer QTime const  start,
char *  buf,
size_t &  size
[virtual]
 

Feltölti a megadott puffert a lejátszandó adatokkal.

Ez a függvény feltölti a lejátszópuffert a megadott kezdőponttól kezdve, úgy, hogy egyszerre mindig csak PACKET_LENGTH adatot olvas.

Paraméterek:
start a kezdőpont
buf a feltöltendő puffer
size a puffer mérete

Megvalósítja a következőket: WaveFile.

Definíció a(z) oggwave.cc fájl 150. sorában.

Hivatkozások MSECS() és PACKET_LENGTH.

size_t OggWave::getPlayBufferSize QTime const  start,
QTime const  end
const [virtual]
 

Kiszámítja az adott intervallum lejátszásához szükséges memóriát.

Ez a függvény a hossz, a mintavételezési sebesség és a csatornák száma alapján számol.

Paraméterek:
start az intervallum kezdőpontja
end az intervallum végpontja
Visszatérési érték:
A szükséges memória bájtokban.

Megvalósítja a következőket: WaveFile.

Definíció a(z) oggwave.cc fájl 144. sorában.

QTime OggWave::length  )  const [virtual]
 

Visszaadja az Ogg folyam hosszát.

Visszatérési érték:
A folyam teljes időtartama.

Megvalósítja a következőket: WaveFile.

Definíció a(z) oggwave.cc fájl 70. sorában.

Hivatkozások QTIME_MS().

bool OggWave::open QString  fname,
int  xres
[virtual]
 

Kinyit és betölt egy Ogg fájlt.

Kinyit egy Ogg fájlt, betölti a MAX_PIXPERSEC konstansnak megfelelő felbontásban betölti a memóriába, úgy, hogy egyszerre csak PACKET_LENGTH adatot olvas. Ezenkívül nyit egy ablakot, amiben mutatja, hol tart a betöltés. Végül az aktuális felbontást xres -re állítja.

Paraméterek:
fname a fájl neve
xres az aktuális X nagyítás
Visszatérési érték:
true, ha sikerült, false, ha nem.

Tennivaló:
Többszörös hangfolyamok esetén a felhasználónak kéne tudnia választania közülük egyet.

Megvalósítja a következőket: WaveFile.

Definíció a(z) oggwave.cc fájl 38. sorában.

Hivatkozások WaveFile::changeRes().

void OggWave::waveFormat WaveFormat f  )  const [virtual]
 

Beállítja a formátumot a nyitott Ogg fájlnak megfelelően.

Ez a függvény beállítja a csatornákat és a mintavételezési sebességet az Ogg fájl szerint, az adatformátumot pedig 16 bites little endianra állítja, interleavelt csatornákkal.

Paraméterek:
f a beállítandó formátum

Megvalósítja a következőket: WaveFile.

Definíció a(z) oggwave.cc fájl 136. sorában.

Hivatkozások WaveFormat::access, WaveFormat::channels, WaveFormat::format és WaveFormat::rate.


Ez a dokumentáció az osztályról a következő fájlok alapján készült:
Projekt: SubTimer Készült: Wed Mar 23 22:06:56 2005 Készítette: doxygen 1.3.6